Followers

Monday, 14 December 2009

Muhammad Dalam Injil dan Taurat

Walaupun Injil dan Taurat pada hari ini sudah hilang keasliannya,namun bukanlah keseluruhan isi kandungan kitab-kitab ini tidak dapat diterima kebenarannya.Sepertimana sumber-sumber Hindu tadi,jejak-jejak Nabi Muhammad dapat ditelusuri tambahan pula Nabi Isa a.s adalah nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.

Naskhah Taurat dalam bahasa Hebrew masih lagi mencatatkan nama Muhammad dengan jelas dan terang sehingga ke hari ini. Dalam Song of Solomon 5:16 terdapat perkataan-perkataan ini:

HIKKO MAMMITAKIM VIKILLO MUHAMMADIM ZIH DUDI FAZIH RI'IE

Maknanya: "kata-katanya adalah semanis kata-kata, sesungguhnya dia adalah Muhammad yang agung, inilah kekasihku dan inilah kesayanganku".

Lafaz Hebrew tersebut menyebut nama Muhammad dengan jelas dan terang serta diikuti dengan lafaz ( IM ) yang digunakan dalam bahasa Hebrew untuk pengagungan. Nama Muhammad juga disebut dalam kamus indeks bagi perkataan Taurat ketika menjelaskan lafaz yang berkaitan dengan nas tadi (MUHAMMADIM) – The New Strong Exhaustive Concordance of Bible, James Strong, L.L.D.5.T.D, Thomas Nelson Publishers, Nashville, USA, 1984, p.64 (Hebrew Dictionary).


Akan tetapi, tangan penyelewengan di sisi orang-orang Yahudi dan Kristian enggan mengakui bahawa lafaz "Muhammad" adalah nama nabi dan berdegil bahawa ia adalah sifat bagi nabi bukan nama untuknya. Mereka berkata bahawa makna lafaz "MUHAMMAD IM" ialah yang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji sebagaimana terdapat dalam naskhah King James yang diakui oleh orang Kristian:
Song of Solomon 5:16 ( His mouth is most sweet, yes he is altogether lovely. This is my beloved , and this is my friend, )

Jadi, makna isyarat ini di sisi mereka : "kata-katanya adalah semanis kata-kata, sesungguhnya dia adalah pemilik sifat-sifat yang terpuji, inilah dia kekasihku dan inilah dia kesayanganku".
Siapakah dia wahai ahli kitab selain Muhammad yang agung: Rasulullah SAW yang kata-katanya adalah sebaik-baik perkataan, baginda terpuji pada sifat-sifatnya semua sekali, baginda adalah kekaksih Allah dan kesayangan-Nya sebagaimana terdapat dalam Song of Solomon selepas sebutan namanya: "inilah dia kekasihku dan inilah dia kesayanganku"

Hebrew adalah bahasa purba yang mengandungi 22 huruf konsonan dan tiada huruf vokal. Hanya pada abad ke 8 huruf vokal diperkenalkan untuk bahasa Hebrew ini di dalam bentuk dot dan garis.

Muhammad dieja di dalam bahasa Hebrew sebagai:Mengandungi empat huruf dan dibaca dari kanan ke kiri sama seperti bahasa Arab.
Mengikut Kamus Ben Yehuda's Hebrew-English,

bermakna yang disayangi, yang bernilai dan yang terpuji! Sama maksud di dalam bahasa Arab, Muhammad ialah yang terpuji (the praised one). Ini membuktikan bahawa Muhammad telah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum ini.


Ramalan tentang nabi Muhammad juga ditemui dalam Habakuk 3.3:

"Tuhan datang dari Teman, dan yang kudus dari gunung Paran Selah. Kejayaannya menyelimuti langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya"


Paran adalah Faron dalam bahasa Arab bermaksud Mekah dan sekitarnya.Faran secara terperinci (dibaca : Faron) bermaksud dua yang bermigrasi, maksudnya adalah migrasi yang dilakukan oleh dua orang yaitu Siti Hajar (istri nabi Ibrahim) dan putranya (yang tatkala itu masih bayi yang masih menyusui) bernama Ismail.

Juga ditemui dalam bahagian-bahagian lain,

YOHANES 14:15 - 16 "Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Dan aku akan mintakan kepada Bapa, maka Ia akan mengaruniakan kepada kamu Penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Para theologi Islam berkata bahwa "Penolong yang lain" itu adalah Muhammad, Rasulullah; dan "menyertai selama-lamanya" berarti abadinya hukum dan cara hidup (syariah) dan Kitab yang diwahyukan kepadanya.

YOHANES 15:26 - 27 - "Akan tetapi apabila datang Penolong yang akan kusuruhkan kepadamu dari pada Bapa, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari pada Bapa itu, ialah akan menyaksikan dari halku. Dan kamu pun akan menjadi saksiku, oleh sebab itu kamu telah ada bersama-sama dengan aku dari mulanya."

YOHANES 16:5 - 8 - "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang menyuruh aku, maka tiada seorang dari antara kamu yang bertanya kepadaku: "Kemanakah Tuhan hendak pergi? Hanyalah sebab aku sudah mengatakan segala perkara itu kepadamu, maka duka-cita telah penuh didalam hatimu. Tetapi aku ini mengatakan yang benar kepadamu, bahwa berfaedahlah bagi kamu jikalau aku ini pergi, karena jikalau tiada aku pergi, tiadalah Penolong itu akan datang kepadamu; tetapi jikalau aku pergi, aku akan menyuruhkan Dia kepadamu. Apabila ia datang maka ialah akan menerangkan kepada isi dunia ini dari hal dosa dan keadilan dan hukuman."

Yohanes 16:12-14 - "Banyak lagi perkara yang aku hendak katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada dapat kamu menanggung dia. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu Roh Kebenaran; maka ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran; karena tiada ia berkata-kata dengan kehendaknya sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga akan
dikatakannya; dan dikhabarkannya kepadamu segala perkara yang akan datang. Maka ia akan memuliakan aku, karena ia akan mengambil dari pada hak aku, lalu mengkhabarkan
kepadamu"

YAHYA 16:16 -"Hanya seketika lagi maka tiada kamu memandang aku, dan lagi pula seketika sahaja, maka kamu akan melihat aku" ...

Ulama Islam mengatakan bahwa orang tersebut dalam ayat-ayat di atas, yang akan datang setelah Jesus (Isa),iaitu melainkan Nabi Muhammad s.a.w.; nubuat mana yang kemudian dikacaukan oleh para penafsir dan penterjemah dari bahasa Yunani, sedangkan Yesus sendiri hanya berbicara dan mengerti bahasa Aramia. Dalam codex Yunani, kata PERICLUTOS yang bererti "sangat terpuji, yakni Muhammad, diganti dengan PARACLETOS yang bererti pembela perkara, penolong.


Kebanyakan Injil yang mengandungi nama Muhammad atau ramalan kedatangannya telah dibakar atau disembunyikan ketika dan selepas Persidangan Nicea.Salah satunya Injil Barnabas.

"Jesus menjawab: `Nama Messiah adalah yang terpuji, kerana Tuhan sendiri telah memberikan nama itu ketika Dia menciptakan jiwanya, dan menempatkannya di dalam kemuliaan syurgawi. Tuhan berkata: "Nantikanlah Muhammad; demi engkau, Aku akan menciptakan firdaus, dunia, dan begitu banyak makhluk, yang akan Aku serahkan kepadamu sebagai hadiah, sedemikian rupa sehingga barangsiapa memberkati engkau, dia akan diberkati, dan barangsiapa mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Ketika Aku mengutus engkau ke dalam dunia, Aku akan mengutus engkau sebagai utusan keselamatan-Ku dan kata-katamu akan menjadi kenyataan, sedemikian
rupa sehingga meskipun langit dan bumi akan gagal, imanmu tidak akan pernah gagal." Muhammad adalah namanya yang diberkati.' Kemudian khalayak itu mengangkat suara mereka, lalu berkata, `O Allah, utuslah kepada kami utusan-Mu: O Yang Terpuji, datanglah segera demi perdamaian dunia!'"

(Barnabas 97:9-10)

"Kemudian imam itu berkata: "Dengan nama apakah Messiah itu akan dipanggil?" Jesus
menjawab, "Muhammad adalah namanya yang diberkati" '

(Barnabas ps. 97).


Dalam ayat yang lain: "Jesus mengaku, dan mengatakan kebenaran:
"Aku bukanlah Messiah itu."

(Barnabas ps. 42:2)


Juga dalam Ulangan (Deuteronomy) 18:17-22

18:17 Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu benar (Bani Israel);

18:18 seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini (Musa); Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.

18:19 Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.

18:20 Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati.

18:21 Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? --

18:22 apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan terlalu sombong nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya."


"...seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini..."

Ayat ini bermaksud seorang nabi akan dibangkitkan dari kalangan saudara Bani Israel,bukan dari Bani Israel,tetapi dari kalangan saudaranya iaitu adik-beradik lain selain Nabi Ishak dan Nabi Yaakub yang menurunkan Bani Israel.Nabi Muhammad lahir dari keturunan Bani Ismail maka lengkaplah ramalan ini.

Sebenarnya terdapat banyak lagi tanda-tanda di dalam Injil dan Taurat yang menyebut tentang kedatangan Rasulullah s.a.w.Sebahagiannya telah diputarbelit,sebahagiannya tidak sempat atau dipelihara oleh Allah bagi kita menunjukkan kebenaran Islam.

copied from link

1 comment:

 1. Kedatangan hamba Allah
  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
  'Atmak' belum tentu berarti 'yang ku junjung' tapi itu sebenarnya nama

  penulisan Atmak adalah אתמך
  penulisan Ahmad adalah אחמד

  Dalam Yesaya 42:1, Allah berkata
  "Lihatlah, 'Hambaku' (diucapkan sebagai Abd-ee), 'yang Ku junjung' (diucapkan sebagai Atmak);

  Allah menubuatkan tentang kedatangan hamba-Nya
  Lihatlah Hambaku Ahmad (Yesaya 42:1) - dan begitu siapa Ahmad ini? disebut hamba Allah?

  Dia tidak lain adalah
  Abd-Allah Ahmad (Hamba Allah, Ahmad) - Nabi Muhammad saw

  ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
Arsenal FC